Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Despre CNPP
Casa Natională de Pensii Publice (CNPP) instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
CNPP are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucureşti care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.
CNPP asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
Citeşte tot articolul >>
Noutăţi şi informaţii utile
0000-00-00 00:00:00Informatii utile 2020
Legea 215/2019

Informatii utile 2019
Comunicat ajutor de deces 2018
Informatii utile 2018

Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
Precizari privind Legea 1270000-00-00 00:00:00

1. Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, Comp.Financiar Contabilitate - 15.12.2021
2. Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - temporar vacant- inspector, clasa I, grad profesional asistent, Comp.Financiar Contabilitate - 17.12.2021
3. Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - temporar vacant- inspector, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Stabiliri Prestaţii şi Pensii Internaţionale - 17.12.2021