Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Despre CNPP
Casa Natională de Pensii Publice (CNPP) instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
CNPP are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucureşti care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.
CNPP asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
Citeşte tot articolul >>
Noutăţi şi informaţii utile
2024-07-19 12:00:00

1. CONCURS - funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Plăţi Prestaţii - 11.07.2024(proba scrisă)

2. CONCURS - funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Evidenţă Contribuabili şi Informatică - 15.07.2024(proba scrisă)


0000-00-00 00:00:00

COMUNICAT

În conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 360/2023 şi ale art.
10 alin. (1) şi (2) din Ordinul nr. 874/2024, beneficiarii nerezidenţi aflaţi în plată,
au obligaţia de a transmite certificatul de viaţă semestrial, din proprie iniţiativă,
până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a
fiecărui an.
În cazul beneficiarilor nerezidenţi aflaţi în plată, în aplicarea Legii nr. 360/2023
privind sistemul public de pensii, primul certificat de viaţă se va transmite până
la data de 30 septembrie 2024.

Informatii utile 2020
Legea 215/2019

Informatii utile 2019
Comunicat ajutor de deces 2018
Informatii utile 2018

Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
Precizari privind Legea 1272024-07-10 14:29:15

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE CARE SE VALORIFICĂ LA STABILIREA ŞI/SAU RECALCULAREA PENSIILOR

CONFORM LEGII NR.360/2023

 

Având în vedere numeroasele întrebări referitoare la veniturile care se valorifică în vederea recalculării pensiilor sau a stabilirii pensiilor după data de 01.09.2024, în conformitate cu dispoziţiile art.139 alin.(3) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, redăm mai jos:

   Lista veniturilor permanente
   Lista veniturilor nepermanente.

2020-04-20 00:00:00

Comunicat cota contributie asigurari sociale
Comunicat cumparare vechime
RESTITUIRE CASS cu aviz DGPAS si DGDPSCEI
Comunicat_Decizia_CCR_650_2022
Precizari_ajutor financiar_2023
Precizari_OUG 168 din 2022
Comunicat_Legea 369_2022
Comunicat_DeciziaCCR_sanatate
Comunicat_01 ianuarie 2024
Comunicat_01 ianuarie 2023_contract de asigurare
Comunicat 1 decembrie 2022
Anunţ_Cabinet expertiză medicală
Comunicat_adeverinta de scolarizare
Informare_vouchere sociale OUG _63_2022
Informare_emiterea documentelor portabile A1
Precizari_modificari introduse in Legea 263_2010
Comunicat_informatii bilete de tratament
Precizari_ajutor financiar_OUG 74_2022
Informare_in atenta angajatorilor
Informare_Legea 74 din 2022
Model_Adeverinta grupa I de munca
Model_Adeverinta grupa II de munca
Informaţii bilete de tratament 2022
Modificare program casierie
Comunicat_transmiterea in format electronic a documentului de informare
Indicatori utilizati in 2022
Precizări referitoare la transmiterea electronică a documentului de informare
           Model cerere document de informare 
           Comunicat_transmitere_in_format_electronic   
Comunicat_01 ianuarie 2023
Comunicat_01 ianuarie 2022
Modificare program casierie
In atentia persoanelor care solicita inscrierea la pensie
Precizari_Legea 154_2021
Comunicat program casierie
Comunicat_pensionari de urmas_2021
Precizari_Legea nr 154 din 2021_obtinerea drepturilor potr Ord Guv 105 din 1999
Precizari_ Legea nr 168 din 2021_prelungire termen de cumparare vechime
Comunicat_indemnizatii acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice
Comunicat bilete de tratament
Comunicat taloane mov
Informaţii bilete de tratament
Informaţii utile 2021
Comunicat_relatii cu publicul_Paste
Comunicat_25ian2021
 Comunicat_15ian2021   
Comunicat depunere acte octombrie 2020
Anunt adverinta de studii
Precizari_OUG 163 din 2020 (cumparare de vechime)
Comunicat_pensionarii de urmas_2020
Comunicat referitor la majorare de drepturi incepand cu 1 septembrie 2020
E-comunicare portal

Comunicat cu privire la activitatea de relatii cu publicul
Comunicat revizuire expertiza medicala 
Anunt plata ajutoarelor de deces
Cerere de acordare ajutor de deces
Anunt Expertiza
Cerere expertiza
Comunicat privind depunerea cererilor de pensionare
Suspendare emitere bilete de tratament
Anunt covid19
Masuri siguranta medicala
Simplificare proceduri
PRECIZĂRI PRIVIND DECIZIA NR. 702 DIN 31.10.2019 A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI REFERITOARE LA INDICELE DE CORECŢIE
ANUNT- 2020
Drept la replica cotidianul Adevarul