Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, după cum urmează:
· gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale, beneficiarii indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale;
· cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti - asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei indreptatiti pentru gratuitate;
Contravaloarea prestaţiilor acordate beneficiariilor de gratuităţi şi diferenţa dintre contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească a beneficiarului se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
„Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale” pot fi consultate pe pagina web a Casei Nationale de Pensii Publice, http://www.cnpp.ro / Bilete de tratament
Durata unui sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
Solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de bilete de tratament depun cerere la Casa judeţeană de pensii competentă,după cum urmează:
- pensionarii şi beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale la Casa judeţeană de pensii în a cărei evidenţă se află;
- asiguraţii şi celelalte categorii de beneficiari la Casa judeţeană de pensii în raza căreia se află domiciliul sau reşedinţa acestora;

Contribuţia individuală pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii se stabileşte în felul următor:
-pensionarii sistemului public de pensii plătesc o contribuţie de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei in care se elibereazî biletul de tratament
-asiguraţii sistemului public de pensii achită 50% din preţul biletului
- asiguraţii al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,achită preţul integral al biletelor de tratament