Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Incetarea plăţii pensiilor (art.113 din Lege)
Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
-pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
-pensionarul de invaliditate , pensionarul urmas si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate nu s-a prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie.
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate nu s-a prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie,conform convocării transmise de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau centrele regionale de expertiză medical a capacităţii de muncă
-au expirat 12 luni de la care pensionarul de invaliditate,pensionarul urmaş(încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate) nu a mai urmat programele recuperatorii ;
-copilul , beneficiar al unei pensii de urmas , a implinit varsta de 26 de ani ;
-pensionarul urmas a fost condamnat , printr-o hotarire judecatoreasca ramasa definitiva , pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor , comisa asupra sustinatorului.