Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Suspendarea platii pensiilor(art.114 din Lege)
Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze :
-pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat , cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale,dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat
-pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale , se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct I, II si IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni (realizează venituri de natură profesională).
-pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art.84 lit c) ori cel prevazut la art. 86 alin(1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca , a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca
-pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii , intocmite de medicul expert al
asigurarilor sociale.
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul I sau II , se regaseste in una dintre situatiile prevazut la art. 6. alin(1) pct I, II sau IV , cu exceptia consilierilor locali sau judeteni(realizează venituri de natură profesională). ;
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin(1) pct I, sau II, depăşind jumatate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.
-Pensionarul urmas a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor.
-Sotul supravetuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie , daca acestea sunt mai mari de 35% din castigului salarial mediu brut.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , s-a recasatorit.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie , potrivit legii, din acelasi sistem de asigurări sociale , sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii.
-Pensionarul nu mai indeplineşte conditiile prevazute de lege , referitoare la cumulul pensiei cu salariul