Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

Încadrarea în grade de invaliditate
Decizie_Arondare teritoriala a populatiei din judetul Harghita
Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă,beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat,în condiţiile legii,stagiu de cotizare.
În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul casei teritoriale de pensii, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale,
Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi evaluarea capacităţii de muncă.
Cererea şi documentele necesare se depun la Cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă de care aparţine solicitantul după domiciliu(Miercurea Ciuc,Odorheiu-Secuiesc,Gheorgheni şi Topliţa).
Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele acte,în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul:
a) actul de identitate
b) documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezente şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional
c) adeverinţă eliberată de angajator care să ateste nr.de zile de concediu medical,cumulate în ultimele 12/24 luni,cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical
d) documentul din care să rezulte cauza invalidităţii(de ex.fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate public – în caz de boală profesională,FIAM/process verbal avizat de Inspectoratul teritorial de muncă(ITM) ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la ITM – în caz de accident de muncă,documente medicale emise de medicii de specialitate care confirm diagnosticul – în caz de schizofrenie,neoplasm,SIDA,etc.
e) documentul care să ateste data ivirii invalidităţii,după caz

Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii şi a documentelor medicale care atestă starea de sănătate al solicitantului.