Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Angajatori
Au calitatea de angajatori :

-persoanele juridice şi fizice care, potrivit legii,angajează personal pe baza de contract individual de muncă;
-persoane juridice care angajează personal pe bază de raport de serviciu(funcţionari publici);
-plătitorii veniturilor de natură profesională,altele decât cele salariale, realizate de persoane fizice din drepturi de autor şi drepturi conexe,definite potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi din contracte/convenţii incheiate potrivit Codului civil;

-persoanele juridice(instituţiile) la care îşi desfăşoară activitatea persoanele care ocupă funcţii elective;
-organizaţii ale cooperatiei meşteşugăreşti;
-Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă;

Angajatorii au obligaţia:

-să calculeze, să reţină din salariu şi să vireze lunar, conform legii, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat;
-să calculeze şi să vireze lunar contribuţia de asigurări sociale datorată în calitate de angajator,conform legii;
-să respecte termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale;
-să respecte cotele de contribuţie de asigurări sociale stabilite, în funcţie de condiţiile de muncă, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare;

-să respecte prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
-să întocmească şi să depună la organul fiscal competent Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale , impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia unica- D112), la termenul prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,;
-să întocmească şi să depună declaraţie rectificativă în cazul în care se constată erori în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare;
-să achite ajutorul de deces, în conformitate cu prevederile art.126-130 din Legea nr.263/2010;