Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Cumulul pensiilor cu venituri realizate dintr-o activitate profesională,pentru care asigurarea este obligatorie,conform legii:
Pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie , in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari :
-pensionarii pentru limita de varstă
-nevăzătorii
-pensionarii de invaliditate gradul III , precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de

Invaliditate(pot să presteze activitate corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă)
-copiii, pensionari de urmas
-sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activităţi
profesionale pentru care asigurarea este obligatorie , potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din castigul salarial mediu brut.

Nu pot cumula pensia cu venituri realizate dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie:
- pensionarii care beneficiază de pensie anticipată şi pensie anticipată parţială,cu excepţia consilierilor judeţeni şi locali
- pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I.şi II de invaliditate, cu excepţia consilierilor judeţeni şi locali

Recuperarea sumelor plătite necuvenit :
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective , care constituie titlu executoriu.
Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savârşite de beneficiar , se recupereaza de la acesta , de la data primei plăţi a sumelor necuvenite , plus dobânzile aferente , până la recuperarea integrală a prejudiciului.
Obligaţiile pensionarilor cu privire la modificarea condiţiilor de acordare si plată a drepturilor
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati să comună conducă la modificarea condiţiilor in funcţie de care i-a fost stabilită şi i se plăteste pensia , in termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.