Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 Regulament de organizare si functionare:ROF
 Organigrama CJP Harghita: Organigrama 
  Codul etic si de conduita profesionala  CodEtic
  Aderare la valori fundamentare  Aderare la valori fundamentare
   Situatia salariilor la data de 31.03.2018. SitSal

    Situatia salariilor la data de 30.09.2018. SitSal092018
      Situatia salariilor la data de 31.03.2019. SitSal032019
         Situatia salariilor la data de 02.10.2019. SitSal102019
           Situatia salariilor la data de 31.03.2020. SitSal032020
                Situatia salariilor la data de 30.09.2020. SitSal092020 
                       Situatia salariilor la data de 20.04.2021. SitSal042021