Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Ø Prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale:
- Număr total pensionari în plată;
- Număr pensionari în plată pe diferite categorii (limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţial, invaliditate şi urmaş);
- Pensia medie;
- Număr beneficiari de legi speciale;
- Număr total asiguraţi ai sistemului public de pensii în judeţul Harghita, etc.
Ø Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii, pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum şi staţiunile în care CNPP deţine în proprietate unităţi de tratament balnear;
Ø Numărul şi valoarea totală a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurărilor sociale de stat;
LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
· Lista nominală a contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru obligaţiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate căile de atac prevăzute de lege;
· Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum şi staţiunile în care CNPP deţine în proprietate unităţi de tratament balnear;
· Raportul de activitate;
Formulare utilizate;
Programele informatice pentru completarea declaraţiilor nominale lunare a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;
Anunţuri pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
Anunţuri achiziţii publice.
..