Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Modalităţi de plată a pensiilor şi îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale
Plata pensiei se face lunar, personal titularului, tutorelui sau curatoruluui acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, madatarului desemnat prin procura speciala.
În functie de optiunea pensionarului,plata pensiei se face prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. sau, după caz, între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi bănci, precum şi între CNPP şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP în nume propriu şi pentru băncile cooperatiste afiliate.
Prevederile de mai sus se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine , potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor sectoriale.
Casele teritoriale de pensii transmit lunar , la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana S.A., taloanele de plata a drepturilor , indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.