Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Contestarea deciziei medicale

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise de medicii experţi ai asigurărilor sociale de stat din cadrul de Casei Judeţene de Pensii Harghita pot fi contestate, în termen de 30 de zile, la comisia medicală de contestaţii, care funcţionează în cadrul Centrului Regional de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă (CREMCM) Braşov.
Contestaţiile se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă al cărui medic a emis decizia care face obiectul contestaţiei.Contestaţia,împreună cu dosarul medical al titularului,se înaintează CREMCM Braşov,spre competent soluţionare.Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate,înscrise în decizia medical asupra capacităţii de muncă.
Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile comisiilor medicale necontestate în termen rămân definitive.
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare.