Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Miercurea Ciuc str. Kossuth Lajos nr. 94
Cod poştal: 530140
Telefon: 0266-371204
Fax: 0266-372612
E-mail: office.harghita@cnpp.ro

Telefon bilete de tratament 0266 – 311703 - Informaţii cu privire la acordarea biletelor de tratament se acordă de luni – joi, între orele 14:00 – 16:00, iar vineri între orele 11:00 – 12:00
Telefon pensii internaţionale 0266-371722
Telefon plăţi prestaţii 0266-312642
Telefon expertiză medicală 0266-371202

Solicitanţii se pot adresa şi prin e-mail către instituţia noastră, în funcţie de tipul solicitării, la următoarele adrese de e-mail:
- stagiihr@cnpp.ro  pentru probleme/întrebări/solicitări legate de stagii de cotizare,
- platihr@cnpp.ro  pentru probleme legate de plata pensiilor,
- harghita.pi@cnpp.ro  pentru pensii internaţionale,
- stabhr@cnpp.ro  pentru solicitările legate de stabilirea pensiilor,
- biletehr@cnpp.ro - bilete de tratament,
- expertizahr@cnpp.ro - expertiză medicală,
- harghita.ambp@cnpp.ro - accidente de muncă şi boli profesionale. 

Date purtător de cuvânt: Borviz Hajnalka – Inspector superior la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Telefon: 0266-371204/interior 138
E-mail: hajnalka.borviz@cnpp.ro