Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Miercurea Ciuc str. Kossuth Lajos nr. 94
Cod poştal: 530140
Telefon: 0266-371204
Fax: 0266-372612
E-mail: office@cjphr.ro
Telefon relaţii cu publicul 0266 – 311703
Telefon pensii internaţionale 0266-371722
Telefon plăţi prestaţii  0266-312642
Telefon expertiză medicală 0266-371202

Solicitanţii se pot adresa şi prin e-mail către instituţia noastră, în funcţie de tipul solicitării, la următoarele adrese de e-mail:
- stagii.cjphr@gmail.com pentru probleme/întrebări/solicitări legate de stagii de cotizare,
- plati.cjphr@gmail.com pentru probleme legate de plata pensiilor,
- cjphr19@gmail.com pentru pensii internaţionale,
- stabpensii19@gmail.com pentru solicitările legate de stabilirea pensiilor.
Date purtător de cuvânt: Borviz Hajnalka – Inspector superior la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Telefon: 0266-371204/interior 138
E-mail: hajnalka.borviz@cnpp.ro