Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Reluarea in plată a pensiilor(art.115 din Lege)
Reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza :
-începând cu luna următoare celei in care a fost inlăturată cauza care, potrivit legii, a adus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 zile de la data la care cauza suspendării a fost inlăturată.
-incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusă cererea , daca depunerea acesteia s-a facut după expirarea termenului de 30 de zile.
-de la data inceperii anului scolar.