Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

Achiziţia directă privind servicii de traducere autorizată
         Caiet de sarcini
  Anunţ participare
  Achiziţia “Servicii de traducere autorizată”, cod CPV 79530000-8 a fost atribuită către S.C. LINGUAPRO TRASNLATIONS S.R.L., conform cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă privind servicii de telefonie fixă
         Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
         Achiziţia “Servicii de telefonie fixă”, cod CPV 64210000-1 a fost atribuită către RCS & RDS S.A., conform cerinţelor prevăzute             în caietul de sarcini.

Achiziţia directă privind servicii poştale 
         Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
         Achiziţia “Servicii poştale”, cod CPV 64112000-4 a fost atribuită către COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A., conform           cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă privind servicii de medicina muncii
          Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
          Achiziţia “Servicii de medicina muncii”, cod CPV 85147000-1 a fost atribuită către CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE                        MEDICINA MUNCII DR. MIHALY ZOLTAN, conform cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă privind servicii de copiere şi imprimare
         Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
         Achiziţia “Servicii de copiere şi imprimare”, cod CPV 79521000-2 a fost atribuită către S.C. TOP PRINT S.R.L., conform                       cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă privind servicii de consultanţă PSI
        Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
        Achiziţia “Servicii de consultanţă PSI ”, cod CPV 71317000-3 nu a fost atriubită la niciun agent economic, întrucât nu s-au primit          oferte conform caietului de sarcini.

Achiziţia privind servicii de consultanţă PSI – lansare în data de 03.05.2022.
        Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
        Achiziţia “Servicii de consultanţă PSI ”, cod CPV 71317000-3 a fost atribuită către S.C. EVALCONS S.R.L., conform cerinţelor              prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă de servicii de curăţenie birouri
        Caietul de sarcini şi Anunţul de participare 
        Răspuns la solicitare de clarificare
        Răspuns la solicitare de clarificare 2
        Achiziţia “Servicii de curăţare a birourilor”, cod CPV 90919200-4 a fost atribuită către S.C. CLEAN MIX S.R.L., conform                        cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Achiziţia directă de imprimate la comandă
       Caietul de sarcini şi Anunţul de participare
       Achiziţia “Servicii de imprimare la comandă ”, cod CPV 22458000-5 nu a fost atriubită la niciun agent economic, întrucât nu s-au         primit oferte conform caietului de sarcini.