Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Suspendarea plăţii indemnizaţiei de insoţitor
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I. de invaliditate au dreptul , în afara pensiei, la o îndemnizaţie pentru insoţitor , in cuantum fix,reprezentând 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă pe perioada in care pensionarul este internat intr-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializataă, in care se asigură supraveghere si ingrijire permanentă , cu exceptia situaţiilor in care pensionarul este nevăzător.
Suspendarea platii indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face incepând cu luna următoare celei in care a fost inregistrată cererea.