Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

Contribuabili

Sistemul public de Pensii este organizat şi funcţionează în baza unor principii de bază,printre care un rol important îl are principiul contributivităţii.Conform acestui principiu,fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice , participante la sistemul public de Pensii,drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.


 .