Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 
Despre CNPP
Casa Natională de Pensii Publice (CNPP) instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
CNPP are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucureşti care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.
CNPP asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
Citeşte tot articolul >>
Noutăţi şi informaţii utile
0000-00-00 00:00:00

Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

0000-00-00 00:00:00


CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII HARGHITA, cu sediul în  Miercurea-Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr. 94, organizează concurs în data de 8 octombrie 2018, începând cu ora 10,00 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Gestiune Bilete de Tratament.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (până la data de 27.09.2018), la sediul Casei Judeţene de Pensii Harghita la Compartimentul Resurse Umane.
Anunt

Bibliografie
Continutul dosarului de inscriere
Formular de inscriere
Atributiile postului0000-00-00 00:00:00
Comunicat ajutor de deces
Informatii utile
Modificare contributii asig. sociale