Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 

Informaţii utile pentru asiguraţii şi pensionarii  sistemului public de pensii 

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2017, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128  din 17 februarie 2017, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în:
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă  nr. 99/2016 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-begetare, vă comunicăm următoarele:
1.Începând cu data de 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei.
2. În anul 2017 indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14, până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.
3. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, potrivit art. 16 din Legea nr. 7/2017, este de  3.131 lei.
4. În conformitate cu prevederile art .138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cotele de contribuţii de asigurǎri sociale se stabilesc dupǎ cum urmeazǎ:
- pentru condiţii normale de muncă:       26,3   %   
- pentru condiţii deosebite de muncă:     31,3   %   
- pentru condiţii speciale de muncă:        36,3   % .
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin. (2) din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% şi este inclusă în contribuţia individuală de asigurări sociale. 
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, în funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.
5. Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 15.655 lei, începând cu data de 20 februarie a.c, cu data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2017.
6. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 1.096 lei, iar nivelul maxim de 15.655 lei.
În cazul venitului minim lunar asigurat de 1.096 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 288 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 15.655 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 4.117 lei. 
7. Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 7/2017, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
              -în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  3.131 lei;
               -în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.566 lei.
8. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordǎ potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ în condiţiile legii, respectiv 734 lei.
9.  Începând cu plata drepturilor de pensii aferente lunii februarie a.c se elimină contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari, iar plafonul de impozitare a veniturilor din pensii se ridică la 2.000 de lei.
10. Majorarea, începând cu data de 01 martie 2017, a pensiei sociale minime garantate pentru pensionari, de la 400 lei la 520 lei.

 
 

<< Înapoi