Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA
ro hu

 
Miercurea Ciuc str. Kossuth Lajos nr. 94
Cod poştal: 530140
Telefon: 0266-371204
Fax: 0266-372612
E-mail: office@cjphr.ro

Date purtător de cuvânt: Borviz Hajnalka – Inspector superior la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Telefon: 0266-371204/interior 138
E-mail: hajnalka.borviz@cnpp.ro