Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 Regulament de organizare si functionare:ROF
 Organigrama CJP Harghita: Organigrama 
  Codul etic si de conduita profesionala  CodEtic
   Situatia salariilor la data de 31.03.2018. SitSal

    Situatia salariilor la data de 30.09.2018. SitSal092018
      Situatia salariilor la data de 31.03.2019. SitSal032019
         Situatia salariilor la data de 02.10.2019. SitSal102019
           Situatia salariilor la data de 31.03.2020. SitSal032020