Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 

Regulament de organizare si functionare:ROF
 Organigrama CJP Harghita: Organigrama 
  Situatia salariilor la data de 30.09.2017. SitSal