Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 
REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016

Datele protejate se referă la orice informatie referitoare la o persoană fizică, ca de exemplu: nume, domiciliu, CNP, fotografie, număr de telefon, e-mail, informaţii bancare, adresa IP a calculatorului.