Casa Naţională de Pensii Publice
Filiala HARGHITA

 

    ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE DORESC SĂ-ŞI COMPLETEZE STAGIUL DE COTIZARE prin “cumpărare de vechime”

Până la data de 31 decembrie 2018 mai aveţi posibilitatea să încheiaţi cu CJP Harghita contract de asigurare socială şi să achitaţi contribuţia de asigurări sociale pentru cel mult 5 ani retroactiv.
1. Actul normativ care permite plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale este  Legea nr.186/2016,  modificată prin OUG nr.32/2017.
2.  În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
3. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original şi copie;
-  procura specială autentificată în condiţiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.
4. Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii.
5. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 31.12.2018.
7.  Ce trebuie să mai reţinem?
-  Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public şi nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
- Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.12.2018.
- Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.
-  Plata contribuţiei se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama casei teritoriale de pensii.


                       Î N   A T E N Ţ I A   PERSOANELOR   ASIGURATE PE  BAZA DE CONTRACT DE ASIGURARE  SOCIALĂ            
 
Legea nr.7/2017 de aprobare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs a intrat în vigoare la data de 20 februarie,astfel noua valoare a câştigului salarial mediu brut,de 3.131 lei trebuie aplicată de la data de 20.februarie 2017.
Prin urmare,valorile cîştigului salarial mediu brut şi implicit al venitului lunar asigurat înscris în contractual de asigurare social,precum şi cuantumul contribuţiei de asigurări sociale în funcţie de aplicarea prevederilor bugetare sunt următoarele:

   Ianuarie 2017  Februarie  2017  Martie-decembrie 2017
 Câştigul salarial mediu brut   2.681  lei   2.839  lei   3.131  lei
Nivelul minim al venitului lunar asigurat

Cuantum CAS aferent
  938  lei

 247  lei
   994  lei

 261  lei
1.096  lei

288  lei
 Nivelul maxim al venitului lunar asigurat

Cuantum CAS aferent
 13.405  lei

 3.526  lei
 14.195  lei

3.733  lei
 15.655  lei

4.117  lei

 
 

<< Înapoi