Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
ro hu

 
Nemzetközi nyugdíjak
Nyugdíj-megállapítás a migráns munkavállalók esetében
A nemzeti nyugdíjügyektől eltérően a nemzetközi nyugdíjügyek elbírálása során nem csak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezését is alkalmazni kell.
2007. január 1-től Romániában is alkalmazandóak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló EU-s rendeletek.
A migráns munkavállalók esetében jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és a 987/2009-es Rendeletei a hatályos jogszabályok.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az EGT három országa (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és Svájc esetében is.
Ezeknek a jogszabályoknak az értelmében, az olyan személyek, akik szakmai tevékenységet folytattak úgy Romániában, mint az EU más tagállamában, kérelmezhetik nyugdíjazásukat úgy a romániai jogszabályok előírásai, mint a másik tagállam/tagállamok törvényei szerint.
Következésképpen, ha egy munkavállaló tevékenységet folytatott úgy Romániában, mint egy másik EU-s államban, kérheti mindkét államtól a nyugdíjazását, amikor az államok sajátos jogszabályi előírásai szerint teljesíti a nyugdíjazási feltételeket (korhatár, szolgálati idő).
Minden tagállamnak megvannak a sajátos nyugdíjazási feltételei a korhatár és szolgálati idő tekintetében. A tagállamoknak összesítik a különböző országokban szerzett szolgálati időket és ennek függvényében állapítják meg, hogy a szolgálati időre vonatkozó feltételeket teljesíti-e a kérelmező.
Ahhoz, hogy az érintett személy, illetve túlélő hozzátartozói, aki, vagy akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, valamely tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy kiegészítő juttatásban részesüljenek, kérelmüket vagy az illetékes intézményhez, vagy adott esetben a lakóhely szerinti intézményhez kell benyújtaniuk, amely intézmény továbbítja azt az illetékes intézménynek.
A kérelemnek tartalmaznia kell az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szükséges információkat.
Az igénylőnek be kell nyújtania különösen minden olyan lényeges, rendelkezésre álló információt és igazoló dokumentumot, amely olyan biztosítási (intézmények, azonosítószámok), munkavállalási (munkáltatók) vagy önálló vállalkozói (a tevékenység jellege és helye) és tartózkodási (lakcímek) időszakokra vonatkozik, amelyeket más jogszabályok szerint szerezhetett meg, továbbá az igénylőnek fel kell tüntetni ezen időszakok tartamát
A lakóhely szerint illetékes nyugdíjintézmény formanyomtatványokon keresztül kommunikál a másik tagállam illetékes intézményével.
Mindkét félnek kötelessége elemezni a benyújtott dokumentációkat és ennek következtében kiállítani egy határozatot, amivel elutasítja vagy megállapítja a nyugdíjat.
Amennyiben a romániai jogszabályok alapján igényel valaki nyugdíjat, a kérelemhez csatolnia kell kötelező módon az itt dolgozott szolgálati időt igazoló aktákat (munkakönyv, igazolások a munkáltatóktól. Amennyiben nincsenek ilyen jellegű akták a kérelmező birtokában, mindezeket be kell szerezze munkáltatóitól/levéltáraktól, a román nyugdíjintézménynek nem áll módjában ezek beszerzésével foglalkozni.
Abban az esetben, ha egy személy a román nyugdíjrendszerben már nyugdíj-jogosultságot szerzett, de dolgozott egy másik tagállamba is, kérheti a nyugdíja felülvizsgálatát az EU-s jogszabályok értelmében. A felülvizsgálat során a nemzeti- és a közösségi nyugdíj értékét összehasonlítják és a kérelmező számára előnyösebb érték kerül kifizetésre.
A megállapított nyugdíj kifizetése Romániában vagy más tagállamban is történhet az igénylő választása szerint. Az igénylőnek közölni kell a romániai nyugdíjintézménnyel a banki adatait ahova kéri a nyugdíja kifizetését.
Hargita Megye Nyugdíjpénztára illetékes nyugdíjak megállapításában, temetkezési segélyek kifizetésében, munkabalesetek és szakmai megbetegedések járulékainak fizetésében, amelyeket a román köznyugdíj-rendszer szerint kell megítélni.

Elérhetőségünk:

Levelezési cím: Hargita Megye Nyugdíjpénztára, Kossuth Lajos utca 94 szám, Csíkszereda, Harghita megye, Románia

E-mail:harghita.pi@cnpp.ro, cjphr@cnpp.ro

Telefonszám: 0040 266 371204, 141 vagy 154-es belső, 0040 266 371722

Ügyfélfogadás:
Hétfő - csütörtök: 8:00 – 14:00 óra között
Péntek: 8:00 – 11:00 óra között