Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
ro hu

 
Utódnyugdíj
Feltételek:
Az utódnyugdíj a túlélő házastársat, illetve az elhunyt gyermekeit illeti meg, amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt vagy teljesítette valamely nyugdíjkategória feltételeit.
A túlélő házastárs az alábbiak szerint jogosult az utódnyugdíjra:
- A standard nyugdíjkor betöltésétől számítva a további életére, ha min. 15 évet házastársa volt az elhunytnak. Amennyiben a házasság időtartama 10-15 év között volt az utódnyugdíj értéke 0.5%-al csökken minden hiányzó hónap , illetve 6%-al minden mínuszban levő év után.
- Kortól függetlenül, amennyiben I.-es vagy II.-es rokkantsági besorolása van, ha a házassági időtartama min. 1 év volt.
- A kérelmező korától és a házasság időtartamától függetlenül, amennyiben a házastárs halála munkabaleset vagy szakmai megbetegedés következménye volt és amennyiben nem valósít meg jövedelmet vagy a megvalósított jövedelme az bruttó átlagbér 35%-nál kisebb.
- A halál dátumától számított 6 hónapon át jogosult utódnyugdíjra a kérelmező, ha nem illeszkedik a fent említett esetekbe és amennyiben ebben az időszakban nem valósít meg jövedelmet vagy a megvalósított jövedelme az bruttó átlagbér 35%-nál kisebb.
- Az a túlélő házastárs, akinek a gondozásában egy vagy több 7 évnél kisebb gyermek van, jogosult az utódnyugdíjra a legkisebb gyermek 7 éves koráig, azokban az időszakokban, amikor nem valósít meg jövedelmet vagy a megvalósított jövedelme az bruttó átlagbér 35%-nál kisebb.
 
A gyermekek az alábbiak szerint jogosultak:
    - 16 éves korukig,
    - 16-26 év között, amennyiben folytatják tanulmányaikat,
    - A gyermek bármely fokú(1-es,2-es,3-as) rokkantsága esetén a  rokkantság  teljes időtartamára,amennyiben a rokkantság kezdete a fent említett időszakra tehető.
Az utódnyugdíj értékét százalékos arányban számolják ki az elhunytnak járó éves átlag nyugdíjpontból, az utódok számának arányában:
    - 50% ha egy utód van,
    - 75% ha 2 utód van,
    - 100% ha 3 vagy annál több utód van.
A teljesen árván maradt gyermekek esetében a nyugdíjat összevonva számolják ki az apának és az anyának járó éves átlag nyugdíjpontokból.

Szükséges iratok:

- kérelem (a Nyugdíjtörvény 8-as melléklete),
- Ha az elhunyt nem nyugdíjas volt:
          - munkakönyv (eredeti és másolat),
          - CAP –volt kollektiv gazdaság -tagok munkakönyve (eredeti és másolat),
          - mezőgazdászok biztosítási könyve (eredeti és másolat),
          - szolgálati időt igazoló egyéb aktát,
          - személyigazolvány, születési- és házassági levél (eredeti és másolat),
          - katonakönyv (eredeti és másolat),
          - felsőfokú tanulmányokat igazoló akták: oklevél, igazolás a tanintézménytől, hogy nappali tagozaton végezte a tanulmányokat valamint az iskolaévek számáról (eredeti és másolat),
          - külföldön folytatott felsőfokú tanulmányok esetében igazolás, hogy a Román állam elismerte a tanulmányait,
          - igazolás az állandó jellegű juttatásokról, amelyeket a törvény szabályoz, vagy a kollektív-/egyéni munkaszerződések alapján adtak (eredeti),
          - munkakörülményeket (munkacsoportokat) igazoló akták (eredeti),
          - a megbízott személynek különleges meghatalmazás (eredeti és másolat),
          - igazoló akták, amennyiben az 1990-es évi 118-as számú Törvény vagy a 2004-es évi 341-es számú törvény előírásainak kedvezményezettje a kérelmező,
          - speciális szolgálati időt igazoló iratok a katonai rendszerben is dolgozóknak,
          - igazolás, amely a 2011. január 1. utáni időszakban megvalósított szolgálati időt igazolja (eredeti),
          - egyéb iratok, amelyek a nyugdíj-megállapításhoz járulhatnak hozzá.
- az utódok és a törvényes képviselő anyakönyvi kivonatai (eredeti és másolat),
- orvosi határozat a munkaképesség megállapításáról (eredeti),
- nyugdíjhatározat/nyugdíjszelvény, ha az elhunyt nyugdíjas volt (másolat),
i- skolalátogatási igazolás a 16 évnél nagyobb gyermekek esetében,
- a halál okát megállapító irat, amennyiben nem nyugdíjas az elhunyt,
- halotti bizonyítvány,
- FIAM másolat, ha munkabaleset következménye a halál,
- BP2 másolat és a halál okát igazoló orvosi akta, ha szakmai megbetegedés a halál oka.
A kérelmet, a szükséges iratokkal együtt a lakhely szerint illeték nyugdíjpénztárhoz kell benyújtsa a kérelmező vagy a törvényes képviselője személyesen vagy egy különleges megbízatással rendelkező meghatalmazottja.
A nyugdíj megállapítása é kifizetése az alábbiak szerint történik:
- a halál dátumát követő következő hónap elsejétől, ha az elhunyt nyugdíjas volt és amennyiben a kérelmet a halál dátumától számított 30 napon belül benyújtották,
- az elhalálozás időpontjától, ha az elhunyt nem volt nyugdíjas és a kérelmet a halál dátumától számított 30 napon belül benyújtották,
- a nyugdíjazási feltételek teljesülésének időpontjától, ha a kérelmet ehhez az időponthoz viszonyítva 30 napon belül letette az ilyen módon nyugdíjra jogosult személy.