Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
ro hu

 

Részlegesen előzetes nyugdíj

Feltételek:
A standard nyugdíjazási kor előtt max. 5 évvel igényelhetik azok a személyek, akik teljesítették vagy max. 8 évvel túlteljesítették a törvény által előírt teljes szolgálati időt.
A teljes szolgálati időbe nem számít bele a hasonuló szolgálati idő, mint a katonaság, felsőfokú tanulmányi évek, betegnyugdíj.
A részlegesen előzetes nyugdíj esetében a korkedvezmény nem vonható össze semmilyen más típusú korkedvezménnyel.
A nyugdíj összegének kiszámolása az öregségi nyugdíjéhoz hasonlóan történik, viszont ebben az esetben csökken a nyugdíj értéke az alábbiak szerint:
A teljes szolgálati időn túl teljesített évek száma  % amivel csökken a nyugdíj összege minden előzetes hónapra  
1 évig  0,50 
1 év fölött  0,45 
2 év fölött  0,40 
3 év fölött  0,35 
 4 év fölött 0,30 
5 év fölött  0,25 
6 év fölött   0,20
7-8 év között  0,15 

Azok a személyek, akik a Nyugdíjtörvény 65-ös szakasz 5-ös bekezdésének feltételeit teljesítik, 2 év korcsökkentésre jogosultak, amelyre nem alkalmazandóak a fent leírt százalékos büntetések.
Az öregségi nyugdíj teljesítésének időpontjában a részlegesen előzetes nyugdíj öregségi nyugdíjjá alakul át. Az átalakítást hivatalból végzi az illetékes nyugdíjpénztár és ekkor a szolgálati időbe beleszámolják a hasonuló időt is, amit nem vettek figyelembe a részlegesen előzetes nyugdíj megállapításakor, illetve a nyugdíjkifizetés felfüggesztésének időszaka alatt szerzett szolgálati időt is. Az átalakításnál eltörlik azt az összeget is, amivel csökkent a részlegesen előrehozott nyugdíj értéke.
A nyugdíj-megállapítás a jogosult személy kérésére történik. A kérést személyesen kell letenni, de leteheti megbízott is, ha különleges meghatalmazással van ellátva.
A kérelmet a lakhely szerint illetékes nyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, a nyugdíjazási feltételek teljesülésének időpontjában. A kérelemhez csatolni kell a feltételek teljesítéséről szóló iratokat.
A részlegesen előzetes nyugdíjat a kérelem letevésének időpontjától állapítják meg és az alkalmazotti/biztosított minőség megszűnésének időpontjától fizetik, amennyiben a törvény által előírt feltételeket teljesíti a kérelmező a kérelem benyújtásnak idején.

Szükséges iratok:
- kérelem (a Nyugdíjtörvény 6-os melléklete),
- munkakönyv (eredeti és másolat),
- CAP -volt kollektiv gazdaság - tagok munkakönyve (eredeti és másolat),
- mezőgazdászok biztosítási könyve (eredeti és másolat),
- szolgálati időt igazoló egyéb aktát,
- személyigazolvány, születési- és házassági levél (eredeti és másolat),
- katonakönyv (eredeti és másolat),
- felsőfokú tanulmányokat igazoló akták: oklevél, igazolás a tanintézménytől, hogy nappali tagozaton végezte a tanulmányokat valamint az iskolaévek számáról (eredeti és másolat),
- külföldön folytatott felsőfokú tanulmányok esetében igazolás, hogy a Román állam elismerte a tanulmányait,
- igazolás az állandó jellegű juttatásokról, amelyeket a törvény szabályoz, vagy a kollektív-/egyéni munkaszerződések alapján adtak (eredeti),
- munkakörülményeket (munkacsoportokat) igazoló akták (eredeti),
- a megbízott személynek különleges meghatalmazás (eredeti és másolat),
- igazoló akták, amennyiben az 1990-es évi 118-as számú Törvény vagy a 2004-es évi 341-es számú törvény előírásainak kedvezményezettje a kérelmező,
- speciális szolgálati időt igazoló iratok a katonai rendszerben is dolgozóknak,
- igazolás, amely a 2011. január 1. utáni időszakban megvalósított szolgálati időt igazolja (eredeti),
- egyéb iratok, amelyek a nyugdíj-megállapításhoz járulhatnak hozzá.