Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
ro hu

 
Rokkantsági nyugdíj
Feltételek:
Azok a biztosított személyek jogosultak rokkantsági nyugdíjra, akik elveszítették részben vagy egészben a munkaképességüket mivel:
- munkabalesetet vagy szakmai megbetegedést szenvedtek,
- daganatos megbetegedésben, skizofréniában, AIDS-ben szenvednek,
- szokványos betegségek és balesetek áldozatai, amelyek nincsenek összefüggésben munkájukkal.
A katonai szolgálatot teljesítő személyeket is megilleti a rokkantsági nyugdíj.
A diákokat és inasok is részesülhetnek rokkantsági ellátásban, amennyiben munkaképességük szakmai gyakorlat során módosult/veszett el munkabaleset vagy szakmai megbetegedés következtében.
A munkaképesség csökkenési fokát tekintve, a rokkantság lehet:
       I.-es fokú, amelyet a munkaképesség és az önellátó képesség teljes elvesztése jellemez,
       II.-es fokú, amelyre a munkaképesség teljes elvesztése, de az önellátó képesség megléte a jellemző,
       III.-as fokú, amikor a munkaképessége az illetőnek legalább a felére csökken, de képes szakmai tevékenységet folyatatni a normál munkaidő felében.
A munkaképesség felmérését erre szakosodott orvos végzi az érintett személy kérésére. A kérést a munkaképességet megállapító kabinetbe kell letenni, amely a megyei nyugdíjpénztár keretén belül működik, és mellékelni kell hozzá orvosi aktákat is. A munkaképességet megállapító orvos, programálás alapján, vizsgálja a betegeket és értékeli ki az orvosi leleteket, minek következtében kiállít egy orvosi határozatot, amellyel szükség esetén besorolja a kérelmezőt egy rokkantsági fokozatba.
Az orvosi határozat a közléstől számított 30 napon belül megfellebbezhető.
Azok a személyek, akik munkabaleset, szakmai megbetegedés következtében veszítették el a munkaképességüket, vagy daganatos megbetegedésben, skizofréniában, AIDS-ben szenvednek, függetlenül a megvalósított szolgálati időtől, jogosultak rokkantsági nyugdíjra.

Gondozói illeték:
Az I.-es rokkantsági fokozatba besorolt személyeknek gondozói illeték is jár a nyugdíj mellé a törvény értelmében.
A gondozói illeték összege az nyugdíjpont értékének 80%-a.
Az orvosi felülvizsgálat:
A rokkantnyugdíjasok időszakos orvosi felülvizsgálatokra kötelesek, betegségük függvényében 1-3 évente. A felülvizsgálatok időpontját a munkaképességet megállapító orvos határozza meg az orvosi határozatban.
Minden felülvizsgálat után egy új orvosi határozatot állít ki az orvos, amelyben:
     - meghagyja a rokkantsági fokot,
     - más rokkantsági fokozatba sorolja a személyt,
     - megállapítja,hogy a személy visszanyerte a munkaképességét
Az orvosi felülvizsgálatokon kötelező megjelenni, ellenkező esetben – ha a beteg önhibájából nem jelenik meg – felfüggesztik/megszüntetik a nyugdíj további folyósítását a következő hónap elsejétől.  
Soron kívüli felülvizsgálatot kérhet a nyugdíjas is, amennyiben egészségi állapota romlott vagy javult.
Nem kötelesek felülvizsgálatra akik:
    - visszafordíthatatlan változást szenvedtek a munkaképességükben,
    - elérték a törvény által előírt nyugdíjkorhatárt,
    - 5 évük van a standard nyugdíjazási korig és teljesítették a teljes szolgálati időt.
Az öregségi nyugdíj feltételeinek teljesítésekor a rokkantsági nyugdíj öregségi nyugdíjjá alakul át. Az átalakítást hivatalból végzi az illetékes nyugdíjpénztár és amennyiben, különféle okok miatt, kisebb összege lesz az öregségi nyugdíjnak, az illető személy megőrzi a rokkantsági nyugdíj összegét.
A rokkantnyugdíj megállapítása:
A nyugdíjkérelmet, a szükséges iratokkal együtt a lakhely szerinti nyugdíjpénztárhoz kell benyújtani.
Az alábbi lehetőségek szerint kerül megállapításra és kifizetésre, az esetek specifikumának függvényében:
     - a betegszabadság megszűnésének időpontjától,
     - a biztosítotti minőség megszűnésétől, ha a kérelmet az orvosi határozat kiállításától számított 30 napon belül benyújtották,
a kérelem benyújtásának időpontjától.
Szükséges iratok:
- kérelem (a Nyugdíjtörvény 7-es melléklete),
- munkakönyv (eredeti és másolat),
- CAP -volt kollektiv gazdaság tagok -, munkakönyve (eredeti és másolat),
- mezőgazdászok biztosítási könyve (eredeti és másolat),
- szolgálati időt igazoló egyéb akták,
- érvényes személyigazolvány, születési- és házassági levél (eredeti és másolat),
- katonakönyv (eredeti és másolat),
- felsőfokú tanulmányokat igazoló akták: oklevél, igazolás a tanintézménytől, hogy nappali tagozaton végezte a tanulmányokat valamint az iskolaévek számáról (eredeti és másolat),
- külföldön folytatott felsőfokú tanulmányok esetében igazolás, hogy a Román állam elismerte a tanulmányait,
- igazolás az állandó jellegű juttatásokról, amelyeket a törvény szabályoz, vagy a kollektív-/egyéni munkaszerződések alapján adtak (eredeti),
- munkakörülményeket (munkacsoportokat) igazoló akták (eredeti),
- a megbízott személynek különleges meghatalmazás (eredeti és másolat),
- igazoló akták, amennyiben az 1990-es évi 118-as számú Törvény vagy a 2004-es évi 341-es számú törvény előírásainak kedvezményezettje a kérelmező,
- speciális szolgálati időt igazoló iratok a katonai rendszerben is dolgozóknak,
- igazolás, amely a 2011. január 1. utáni időszakban megvalósított szolgálati időt igazolja (eredeti),
- egyéb iratok, amelyek a nyugdíj-megállapításhoz járulhatnak hozzá,
- orvosi határozat a rokkantsági besorolásról (eredeti),
- igazolás a betegszabadságról vagy a biztosítotti minőség megszűnéséről (eredeti),
- FIAM másolat, ha munkabaleset következménye a munkaképesség módosulása,
- BP2 másolat, ha szakmai megbetegedés következménye a munkaképesség módosulása.