Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
ro hu

 
Öregségi nyugdíj Öregségi nyugdíj

Feltételek
Öregségi nyugdíjra azok a személyek jogosultak, akik egy időben teljesítik a 2010-es évi 263-as számú Nyugdíjtörvény által előírt nyugdíjazási kort és a minimum szolgálati időt, amelyek a következők:
 
  Férfi
Standard nyugdíjkorhatár 65 év 63 év
Minimum szolgálati idő 15 év 15 év
Teljes szolgálati idő 35 év 35 év


A standard nyugdíjkorhatár csökkentése:
1. Azoknak a biztosítottaknak, akik megvalósították a teljes szolgálati időt és, részben vagy egészben, különleges munkakörülmények között dolgoztak, az alábbiak szerint részesülhetnek korkedvezményben:

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite
de muncă (ani împliniţi) Reducerea vârstelor standard de pensionare; ani Luni
Különleges munkakörülmények között ledolgozott évek száma Korkedvezmény év Korkedvezmény hónap
1  -  4
 -
 1
 1
 1
 2
 2
 2
 3
10   3
11 3 8
12 4 -
13 4 4
14 4 8
15 5 -
16 5 4
17 5 8
18 6 -
19 6 4
20 6 8
21 7 -
22 7 4
23 7 8
24 8 -
25 8 4
26 8 8
27 9 -
28 9 4
29 9 8
30 10 -


2. Azoknak a biztosítottaknak, akik megvalósították a teljes szolgálati időt és I.-es munkacsoportban dolgoztak 2001. április 1. előtt vagy speciális munkakörülmények között dolgoztak (Nyugdíjtörvény 30-as szakasza) az alábbiak szerint csökken a standard nyugdíjazási kora:
 
I.-es munkacsoportban, speciális munkakörülmények között dolgozott évek száma Korkedvezmény
2 1
3 1.5
4 2
5 2.5
6 3
7 3.5
8 4
9 4.5
10 5
11 5.5
12 6
13 6.5
14 7
15 7.5
16 8
17 8.5
18 9
19 9.5
20 10
21 10.5
22 11
23 11.5
24 12
25 12.5
26 év fölött 13

3. Azok a személyek, akiknek az 1990-es évi 118-as számú Törvény előírásai szerint állapítottak meg  szolgálati időt - deportálták, fogságban voltak, szabadságvesztésre ítélték – minden, ilyen körülmény között eltöltött év után 6 hónap korcsökkentésre jogosultak.

A Nyugdíjtörvény 55-ös szakasza, valamint más jogszabályok által előírt korkedvezmények összesíthetőek úgy, hogy a teljes korkedvezmény ne haladja meg a 13 évet. Ennek értelmében a nők legkorábban 50 évesen, míg a férfiak 52 évesen kérhetik a nyugdíjazásukat.

Kivételek:
I. Azokat a személyeket, akik min. 20 évet és a munkaidejük min. 50%-át bányában, föld alatt dolgozták, 20 év korcsökkentés illeti meg, de nem kérhetik nyugdíjazásukat 45 éves koruk előtt.
II. Baletteseket, táncosokat, akrobatákat, zsonglőröket, bohócokat, cirkuszistákat, állatszelídítőket, opera és operett szólistákat, fújós hangszereseket, kaszkadőröket 15 év korkedvezmény illet, amennyiben min. 20 évet ilyen minőségben tevékenykedtek. Ezek a személyek nem kérhetik a nyugdíjazásukat 50 éves koruk előtt, kivéve a baletteseket és az akrobatákat, akik, a nők esetében 40 éves korban, a férfiak esetében 45 éves korban nyugdíjazhatóak.
III. Azok a személyek, akik elsődleges nukleáris nyersanyagokat termeltek ki, dolgoztak fel, kutatásokat, feltárásokat végeztek I.-es és II.-es sugárzási zónákban, és min. 15 évet I.-es, illetve min. 17 évet II.-es sugárzási zónában teljesítettek szolgálati időt, életkoruktól függetlenül jogosultak az öregségi nyugdíjra.
IV. Fogyatékkal élők esetében, ha a fogyatékosság a biztosított minőséget megelőzően következett be, a következőképpen alakul a korcsökkentés:
    - 15 év a súlyosan fogyatékosok esetében, ha a teljes szolgálati idő min. 1/3-át teljesítették,
    - 10 év a közepes fogyatékossági fokozattal élők esetében, ha a teljes szolgálati idő min. 2/3-át teljesítették,
    - 10 év az enyhe fogyatékossággal élők esetében, ha a teljes szolgálati időt ilyen életfeltételekkel teljesítették.
V. A nemlátók életkortól függetlenül jogosultak az öregségi nyugdíjra, amennyiben a teljes szolgálati idő 1/3-át világtalanként valósították meg.

Az öregségi nyugdíj megállapítása:
A nyugdíj-megállapítás a jogosult személy kérésére történik. A kérést személyesen kell letenni, de leteheti megbízott is, ha különleges meghatalmazással van ellátva.
A kérelmet a lakhely szerint illetékes nyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, a nyugdíjazási feltételek teljesülésének időpontjában. A kérelemhez csatolni kell a feltételek teljesítéséről szóló iratokat. Az öregségi nyugdíjat a kérelem letevésének időpontjától állapítják meg és fizetik, amennyiben a törvény által előírt feltételeket teljesíti a kérelmező a kérelem benyújtásnak idején.

Szükséges iratok:
- kérelem (a Nyugdíjtörvény 6-os melléklete),
- munkakönyv (eredeti és másolat),
- CAP -volt kollektiv gazdaság - tagok munkakönyve (eredeti és másolat),
- mezőgazdászok biztosítási könyve (eredeti és másolat),
- szolgálati időt igazoló egyéb akták,
- személyigazolvány, születési- és házassági levél (eredeti és másolat),
- katonakönyv (eredeti és másolat),
- felsőfokú tanulmányokat igazoló akták: oklevél, igazolás a tanintézménytől, hogy nappali tagozaton végezte a tanulmányokat valamint az iskolaévek számáról (eredeti és másolat),
- külföldön folytatott felsőfokú tanulmányok esetében igazolás, hogy a Román állam elismerte a tanulmányait,
- igazolás az állandó jellegű juttatásokról, amelyeket a törvény szabályoz, vagy a kollektív-/egyéni munkaszerződések alapján adtak (eredeti),
- munkakörülményeket (munkacsoportokat) igazoló akták (eredeti),
- a megbízott személynek különleges meghatalmazás (eredeti és másolat),
- igazoló akták, amennyiben az 1990-es évi 118-as számú Törvény vagy a 2004-es évi 341-es számú törvény előírásainak kedvezményezettje a kérelmező,
- speciális szolgálati időt igazoló iratok a katonai rendszerben is dolgozóknak,
- igazolás, amely a 2011. január 1. utáni időszakban megvalósított szolgálati időt igazolja (eredeti),
- egyéb iratok, amelyek a nyugdíj-megállapításhoz járulhatnak hozzá.