Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Fiók

 
Potrivit Legii nr.544/2001, informaţiile de interes public communicate din oficiu sunt următoarele: