Országos Nyugdíjpénztár
Hargita Megyei Fiók

 
A CNPP-ről
Casa Natională de Pensii Publice (CNPP) instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
CNPP are în subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucureşti care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.
CNPP asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii caselor de pensii, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
Teljes cikk >>
Hírek és hasznos információk
0000-00-00 00:00:00
Informatii utile 2020
Legea 215/2019

Informatii utile 2019
Comunicat ajutor de deces 2018
Informatii utile 2018


Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
A 127-es törvényt érintő pontosítások
 
 
0000-00-00 00:00:00


Rezultat interviu
Interviu
Rez. probei scrise 16.03.2020
Anunt concurs de recrutare 2 functii publice: Anunt
Bibliografia resurse: Bibl. Res.Umane
Atributii resurse: Atrib.Res.Umane 
Bibliografia fin.contabilitate: Bibl. Fin.Contabilitate
Atributii fin.contabilitate: Atrib.Fin.Contabilitate
Formular inscriere: formular inscriere
Opis documente: opis documente
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere